Vänersborgs Tank & Miljö AB

Slamsugning
Våra bilar är nästan uteslutande Euro 5 och Euro 6 Bilar.
Dom uppfyller kraven vid offentliga upphandlingar för Kommuner och Statliga bolag.

Under September månad kommer en ny typ av spolbil som kan återanvända vattnet som finns i ledningsnätet vilket innebär att:

  • Behöver ej längre använda Kommunalt dricksvatten för att spola ledningsnätet.
  • Mycket mera effektiv efter som tiden som används för att hämta vatten på vattenverket används till spolning av ledningsnätet.
  • Minskad miljöpåverkan genom att transporterna fram och tillbaka försvinner. 

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är vårt framtida fordonsbränsle. Produkten har en minimal miljöpåverkan och minskar CO2-utsläppen upp till 90 %. HVO är lagringsstabil och kylstabil ner till -34 grader. Ett annat stort plus med HVO är att det finns ingen risk för bakterietillväxt eftersom det är en ren och hållbar produkt producerad på slaktavfall och/eller vegetabiliska oljor. Sist men inte minst – det krävs inga modifieringar på motorer och den är dessutom blandbar med diesel! Produkten har testats i olika miljöer i flera länder under många år utan problem. Våra egna tester visar att bränsleförbrukningen minskar och motorstyrkan ökar!

Torrsugning
Under hösten 2017 införskaffades en torrsugningsbil.
Den har hög kapacitet vad gäller sugförmåga cirka 4 ggr så hög som en slamsugningsbil.
Den kan suga både torrt och vått och kan även blåsa lecakulor och 8-16 singel.