Vänersborgs Tank & Miljö AB

Slamsugning
Våra bilar är nästan uteslutande Euro 5 och Euro 6 Bilar.
Dom uppfyller kraven vid offentliga upphandlingar för Kommuner och Statliga bolag.

Under September månad kommer en ny typ av spolbil som kan återanvända vattnet som finns i ledningsnätet vilket innebär att:

  • Behöver ej längre använda Kommunalt dricksvatten för att spola ledningsnätet.
  • Mycket mera effektiv efter som tiden som används för att hämta vatten på vattenverket används till spolning av ledningsnätet.
  • Minskad miljöpåverkan genom att transporterna fram och tillbaka försvinner. 

Torrsugning
Under hösten 2017 införskaffades en torrsugningsbil.
Den har hög kapacitet vad gäller sugförmåga cirka 4 ggr så hög som en slamsugningsbil.
Den kan suga både torrt och vått och kan även blåsa lecakulor och 8-16 singel.