Dricksvatten

Vi utför Rengöring av Djupborrade och Grävda Brunnar

Rengöring av dricksvatten
 
Djupborrade brunnar kan få minskad vattentillgång därför att vattenådrorna som vattnet rinner från berget ner i brunnen kan helt eller delvis bli igensatt av material som finns naturligt i berget.
Vi kan trycka Djupborrade brunnar för att öka vattenmängden i brunnar.
Det går till så att en gummi manschett trycks fast på lämpligt djup i brunnshålet
Vatten ansluts från bilen som under högt tryck spolas ner genom tryckmanschetten  och vidare ut i vattenådern som då rensas och tillrinningen till vattenhålet ökar.
 
Vid rengöring av Grävda brunnar töms brunnen på vatten och allt gammalt sediment på botten sugs bort samtidigt spolas brunnsväggarna så allt löst material spolas bort och sugs upp.
Om brunns botten är lera eller jord kan man fylla på med singel cirka 1dm som då filtrerar vattnet. 

  • Vi kan renspola slangar
  • Vi levererar vatten till sinade brunnar på landsbygden
  • Påfyllning av Varmt eller Kallt vatten till pooler och bassänger


Renspolning av brunn med mycket Järn


Renspolning av brunn med Mangan


Tryckmanschett

Viktigt att tänka på:

Denna bil används bara till Dricksvattenbrunnar vilket minskar eller utesluter att infekterat vatten kan spridas.