Historia

1982 köpte Reidar Eriksson av sin tidigare arbetsgivare två slamsugningsbilar och bildade bolaget Vänersborgs Slamsugning. Bolaget har sedan växt och omfattade år 2000 tio bilar och två släp. Samma år köpte Magnus Eriksson två bilar och bildade bolaget Vänersborgs Tank och Miljö AB. Företaget omfattar i dagsläget 11 st miljöfordon.

Genom att vi är anslutna till Centralen som är en sammanslagning av Lastbilscentralen Vänersborg och Lastbilscentralen Trollhättan T-last förfogar vi över en flotta på 12 st miljöfordon och ett släp.

Centralen sköter om ordermottagning, transportledning och fakturering. Givetvis är Centralen Certifierade för ISO 9000 och ISO 14000.

Styckegodsbil Stena Recycling

Vi kör styckegods för Stena Recycling med en bil och Farligt avfall med en Tankbil i Fyrstad och även två Tankbilar på Stenas filial i Åmål och därifrån jobbar vi i Norra Dalsland och Värmland.

Vänersborgs Tank & Miljö - Centralen

Genom att jobba långsiktigt försöker bolaget förnya och förbättra fordon samt utbilda personalen för att möta marknadens krav.