Tjänster

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • Högtrycksspolning av akuta avloppsstopp för kommunerna, privatpersoner samt olika företag.
 • Hetvattenspolning: Vi har TVÅ  BILAR som har egen värmeanläggning som kan värma upp spolvattnet  till 60grader.
 • Högtrycksspolning  av kommunala spill- samt dagvattenledningar i förebyggande syfte. .
 • Slamsugning av tvätthallar, oljeavskiljare
 • Tömning av Fettavskiljare .Fettet lämnas till behandling och Gastillverkning.Vi tömmer efter en turlista vilket gör det sparsamt både för miljön och kunderna.
 • TÖMNINGA AV RÄNNSTENSBRUNNAR för SVEVIA OCH KOMMUNER OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR.
 • Insamling samt transport av farligt avfall till destruktion.
 • Transport av farligt avfall 
 • Torrsugning AV ALLA MATERIAL OCH BLÅSNING AV SINGEL OCH LECA KULOR.
 • Rengöring och Besiktning av oljecisterner OCH OLJEAVSKILJARE
 • Rengöring av Grävda Dricksvattenbrunnar och Djupborrade brunnar
 • Vi har även möjlighet att ”Trycka” Djupborrade brunnar. Det görs för att man skall öka vattenmängden i brunnar om risk föreligger att vattnet inte räcker till.
 • PÅFYLLNING AV VATTEN I BRUNNAR SOM HAR SINAT ELLER PÅFYLLNING AV VATTEN I POOLER OCH SIMBASSÄNGER
 • Brospolning. Genom att bygga om och ansluta en Skogskran till en Spolbil kan vi sitta inne i hytten skyddade och tvätta rent broar och räcken från saltstänk.
 • FILMNING AV LEDNINGSNÄTET OCH RÖRSYSTEMET.