Högtryckspolning

Dessa bilar används till högtryckspolning när det är större dimension.

Det är även här som den nya Recycling bilen kommer att jobba uteslutande.